Rekvijem za čudovište

Вечно молодой, вечно пьяный...

03.11.2014.

Možda ti se sviđa da budeš tinta, možda ti se sviđa da budeš slavan, to nikad neđeš saznati honey...

Perfect...